Architecten
  • Actief op een breed veld van bouwkundige werken

    Nieuwbouw, verbouw of renovatie van particuliere woningen en utilitaire werken als kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels.

Recent project

Multifunctioneel centrum Rockanje

Van de Gemeente Westvoorne, de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Basisschool De Zeewinde ontvingen we de gecombineerde opdracht om een passend interieur te ontwerpen voor het multifunctionele centrum (MFC) in Rockanje. In het door NOAHH architecten ontworpen gebouw zijn de basisschool De Zeewinde, de buitenschoolse opvang, de peuteropvang, de Bibliotheek, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties gehuisvest. Belangrijke plek is de centrale