Architecten
  • Actief op een breed veld van bouwkundige werken

    Nieuwbouw, verbouw of renovatie van particuliere woningen en utilitaire werken als kantoren, bedrijfsgebouwen en winkels.

Recent project

Nieuwbouw Villa Van Kinderen - Teteringen

Een besloten prijsvraag leidt tot het maken van een ontwerp voor de nieuwbouw van een villa in Teteringen. Het relatief smal en lang gerekt terrein is benadrukt door er in de lengterichting een wand aan toe te voegen die het hoofd- en bijgebouw scheidt.
  • Utiliteitsbouw

    Utilitaire werken waaronder kantoren bedrijfsgebouwen en winkels

  • Woningbouw

    Onze projecten voor verbouwing, renovatie of nieuwbouw